Apostolien teot

Sana elämään -kommentaariraamattu sisältää seuraavat taustatiedot apostolien teoille:

Lähes 2000 vuotta sitten Lähi-idässä tapahtui jotain, mikä koski ensin vain pientä joukkoa ihmisiä sillä alueella. Kristinusko alkoi muotoutua. Sieltä uskon liekki levisi Jerusalemin ja Juudean ulkopuolelle ja vähitellen se laajeni tuleksi, joka saavutti koko maailman ja kaikki ihmiset.

Apostolien teot tarjoaa silminnäkijöiden selostuksen seurakunnan synnystä ja leviämisestä. Sanomaa kerrottiin aluksi pienessä opetuslasten ryhmässä, joka kokoontui Jerusalemissa. Sieltä se lähti leviämään läpi koko Rooman valtakunnan. Pyhän Hengen antamin voimin pieni uskovien joukko saarnasi, opetti, paransi ja osoitti ihmisille rakkautta synagogissa, kouluissa, kodeissa, toreilla ja oikeussaleissa, samoin kuin kaduilla, kukkuloilla, merimatkoilla ja erämaassa - missä tahansa, minne Jumala heidät lähetti. Ihmisten elämä muuttui ja historiankulku sai uuden suunnan.

Luukas kirjoitti Apostolien teot jatkona evankeliumilleen ja tallensi varhaisen kristillisen seurakunnan syntyvaiheet niin kuin ne tapahtuivat. Kirja sisältää eläviä esimerkkejä Pyhän Hengen toiminnasta, seurakuntien järjestäytymisestä ja siitä, miten armoa ja rakkauden lakia sovellettiin käytännössä ihmisten keskinäisissä suhteissa. Apostolien teoissa myös perustellaan ja puolustetaan järjellisesti Kristuksen sanojen ja lupausten luotettavuutta.

Apostolien teot alkaa luvatun Pyhän Hengen vuodattamisella ja lähetyskäskyllä. Hengen innoittama Jeesuksen evankeliumin julistaminen alkoi Jerusalemista ja levisi myöhemmin Roomaan, niin että sanoma julistettiin lähes kaikkialla Rooman valtakunnassa. Evankeliumi kerrottiin ensin juutalaisille. Osa heistä otti sen vastaan iloiten, mutta kun juutalaiset kansana torjuivat sanoman Kristuksesta, evankeliumia alettiin julistaa yhä laajemmin muille kansoille. Se oli osa Jeesuksen suunnitelmaa: evankeliumin oli tarkoitus kulkea Jerusalemista Juudeaan ja Samariaan ja aina maan ääriin saakka (1:8).

Tämä on myös Apostolien tekojen kerronnallinen rakenne. Hyvän sanoman julistaminen alkoi Jerusalemista (luvut 1-7), josta se eteni Juudeaan, Samariaan (luvusta 8 eteenpäin) ja Juudean toisella puolella oleviin maihin (11:19, 13:4 ja aina Apostolien tekojen loppuun asti).

Kirjan toinen puolisko keskittyy Paavalin lähetysmatkoihin Välimeren pohjoispuolella sijaitsevissa maissa. Paavali ystävineen vei evankeliumin ensin juutalaisille ja sitten pakanoille. Osa juutalaisista uskoi ja monet pakanat ottivat kiitollisina vastaan hyvän uutisen. Uusia seurakuntia perustettiin ja uudet uskovat alkoivat kasvaa uskossaan ja elää kristittyjen elämää.

Apostolien tekoja lukiessa voi kiinnittää huomiota opetuslapsiin, jotka täyttyivät Pyhällä Hengellä ja olivat todistamassa tuhansien ihmisten uskoontuloa. He olivat niin omistautuneita evankeliumin levittämiseen, että antoivat kaikki lahjansa ja aarteensa Jeesukselle. Merkille pantavaa on se rohkeus, jonka Pyhä Henki antoi ensimmäisen vuosisadan uskoville. He eivät vaienneet edes kärsimyksen ja kuoleman uhatessa, vaan käyttivät jokaisen mahdollisuuden kertoa ristiinnaulitusta ja kuolleista herätetystä Herrastaan. Voimme pitää näitä Jumalan miehiä ja naisia esikuvinamme ja ottaa mallia heidän sitoutuneisuudestaan ja rohkeudestaan.

Sivun alkuun